Algemene ledenvergadering 2019

Het bestuur, Rommert, Nelleke, Peter en Tamara nodigt al haar leden en gezinsleden van harte uit om de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij te wonen op zondag 14 april 2019 vanaf 12.30 uur. Net als vorig jaar bepalen we de locatie aan de hand van de aanwezigen, om niet onnodig kosten te maken voor een zaal. Om te weten hoeveel leden bereid zijn te komen, vragen we je om je op te geven. Dat kan op twee manieren:

Om nog op tijd een gepaste locatie te kunnen regelen, vragen we je je op te geven voor 2 april. Dat is meteen de datum waarop de stukken aan je toegezonden worden (inclusief de locatie) als je je hebt opgegeven. Vanaf deze datum zijn de stukken ook opvraagbaar bij de secretaris, op bovenvermeld e-mailadres. Onderstaand is in ieder geval alvast volgens de reglementen de agenda voor de vergadering te vinden en in het voorwoord heeft de voorzitter namens het bestuur al een en ander toegelicht.

Voorafgaand aan de vergadering gaan we gezellig samen wandelen op een geschikte locatie waar de honden lekker los kunnen lopen.

We hopen je te zien op zondag 14 april 2019.

Deel op sociale media: