Lidmaatschap

Per kalenderjaar. Automatische incasso is verplicht. 

Opzeggingen moeten schriftelijk en voor 1 december worden gemeld bij de secretaris. 

Contributie

Lid: € 32,50
Gezinslid: € 10,00

Betalingen

IBAN NL72 INGB 0008 1695 19 t.n.v. Bracco Italiano Club
BIC INGBNL2A

Wordt u na 1 september lid, dan is de contributie voor het lopende jaar slechts 50%. U moet dan ook direct de contributie voor het volgende jaar voldoen. De vereniging heeft statuten en aanhangende reglementen waarvan u op verzoek een exemplaar wordt toegezonden. U kunt deze ook downloaden van deze website.

 

Deel op sociale media: