GGW

GGW staat voor Gezondheid, Gedrag en Welzijn. De GGW-commissie geeft advies aan het bestuur over deze drie kernpunten en het bestuur neemt dat advies normaliter over tenzij dit indruist tegen het algemeen verenigingsbelang. Als de GGW-commissie het niet eens is met een afwijkend besluit van het bestuur dan zal een Algemene Vergadering het definitieve oordeel vellen. Dat oordeel is bindend. Dit alles is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het werk van deze commissie draagt bij tot de belangrijkste doelstellingen van de vereniging:

  1. De bevordering en verbetering van het ras Bracco Italiano.
  2. De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke problemen in het bijzonder.

De GGW-commissie bestaat uit minimaal 3 leden en is opgebouwd uit minstens 1 bestuurslid, gewone leden en maximaal 2 externe experts. Dat laatste is incidenteel en hangt af van het onderwerp waarover een besluit genomen moet worden. De actuele bezetting van de GGW-commissie is hier te vinden. Er wordt in principe 4x per jaar, het liefst kort voor het uitkomen van Il Trotto, vergaderd.

De commissie is altijd bereid tot uitbreiding met enthousiaste leden! Mocht een lid dus graag GGW-werk doen; aarzel dan niet en benader de GGW Commissie met deze wens.

Een van de volgende vaardigheden kan een voordeel zijn:

  • Kennis van apporteerwerk en de bijbehorende regelgeving.
  • Kennis van veldwerk en de bijbehorende regelgeving.
  • Kennis van (erfelijke) medische problematiek bij honden.
  • Kennis van het gedrag en van de opvoeding van honden.
  • Kennis van exterieur shows en de bijbehorende regelgeving.
  • Kennis van socialisatie, verzorging en het welzijn van honden.

De GGW-commissie vergadert meestal in Vianen. Dit ligt in het midden van het land zodat de vergaderlocatie goed bereikbaar is. De vergaderdata worden in ieder geval met alle commissieleden besproken en afgestemd.

Deel op sociale media: