De vereniging is op zoek naar een enthousiaste Penningmeester.

Wat ga je doen:

 • Het vier maal per jaar bijwonen van Bestuursvergaderingen
 • Het administreren en rapporteren aan het Bestuur van alle financiële zaken die betrekking hebben op de Vereniging
 • Het uitvoeren van betalingen voor de Vereniging, met mandaat van het Bestuur
 • Het rapporteren van de financiële administratie aan de Kascommissie van de Vereniging
 • Het incasseren van lidmaatschapsgelden van de leden
 • Het begeleiden en beheren van de financiën van de commissies en evenementen
 • Het jaarlijks maken van een duidelijk financieel overzicht en begroting voor de kascontrolecommissie
 • Het jaarlijks opstellen van een begroting ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering en een financieel jaarverslag
 • Het verstrekken van kopij aan de Webmaster en Redacteur Il Trotto voor publicatie
 • Het aanleveren van dossiers aan de Secretaris ten behoeve van de archivering zoals beschreven in de statuten van de Verening

 Wat moet je kunnen?

 • Nauwkeurig en concentieus zijn
 • Grenzen durven stellen
 • Met geld om kunnen gaan
 • Overzicht kunnen bewaren
 • Goed kunnen communiceren en beleid en uitvoering kunnen uitleggen
 • Kennis van Excel is wenselijk

Reageren of meer informatie nodig?

Ben je nu al enthousiast, neem dan contact op met Rommert Hazenberg, voorzitter van onze vereniging via e-mail voorzitter@braccoitaliano.nl of telefoon 06 534 383 07.

De vereniging is op zoek naar een enthousiaste Redacteur voor ons clubblad “ IL TROTTO “

Wat ga je doen

 • Het vier maal per jaar samenstellen van het clubblad op basis van aangeleverde kopij
 • Het redigeren van teksten en beeldmateriaal
 • het schrijven van wervende stukjes
 • Zelfstandig initiatieven ondernemen voor de verkrijging van een gevarieerd aanbod van artikelen
 • Digitale kopij van de opmaak, voor levering aan de drukker, aan Bestuur leveren
 • Het aanleveren van de bestanden aan de drukker
 • Het aanleveren van de verzendinformatie aan de drukker
 • Het delen van informatie/kopij, zoals aankondiging verschijningsdatum Il Trotto, met de webmaster indien plaatsing op de website en Facebook-pagina is gewenst

 Wat moet je kunnen?

 • Het leuk vinden om in teamverband te werken
 • Het zelfstandig en actief op zoek gaan naar onderwerpen en fotomateriaal
 • Kennis hebben, of je eigen willen maken van het opmaakprogramma Publisher

Reageren of meer informatie nodig?

Wil je meer informatie over de functie, neem dan via e-mail contact op met Erna Meijer iltrotto@braccoitaliano.nl

Ben je nu al enthousiast, neem dan contact op met Rommert Hazenberg, voorzitter van onze vereniging via e-mail voorzitter@braccoitaliano.nl of telefoon 06 534 383 07.

Deel op sociale media: