De vereniging is op zoek naar een enthousiaste Voorzitter.

Wat ga je doen:

 • Het voeren van algemeen Bestuur en leiding van de Vereniging, inleidingen bij evenementen, en voorwoord in het clubblad.
 • Het uitschrijven, voorbereiden en voorzitten van de Bestuursvergaderingen vergaderingen, de ALV en de GGW.
 • Coördineren werkzaamheden van mede-Bestuursleden.
 • Representeren van de Vereniging bij de Raad van Beheer, de Rasgroep, de jachtwedstrijdraad (JWR) en verschillende Commissies, het bijwonen van bijbehorende vergaderingen.
 • Betrokken bij alle dagelijkse besluitvorming, verantwoordelijk voor de vacature-vervullingen.
 • Het onderhouden van de contacten met de buitenlandse en binnenlandse verenigingen en instanties.
 • De Voorzitter is namens de Vereniging lid van het Bestuur van de SABI International.
 • De Voorzitter verstrekt kopij aan de Webmaster en Redacteur Il Trotto voor publicatie.
 • Het aanleveren van dossiers aan de Secretaris t.b.v. de archivering zoals beschreven in de statuten van de Vereniging.
 • De Voorzitter is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de Vereniging.

 Wat moet je kunnen?

 • Nauwkeurig en concentieus zijn
 • Grenzen durven stellen
 • Overzicht kunnen bewaren
 • Goed kunnen communiceren en beleid en uitvoering kunnen uitleggen

Reageren of meer informatie nodig?

Ben je nu al enthousiast, neem dan contact op met Tamara van den Dam, secretaris van onze vereniging via e-mail secretaris@braccoitaliano.nl.

De vereniging is op zoek naar een enthousiaste Penningmeester.

Wat ga je doen:

 • Het vier maal per jaar bijwonen van Bestuursvergaderingen
 • Het administreren en rapporteren aan het Bestuur van alle financiële zaken die betrekking hebben op de Vereniging
 • Het uitvoeren van betalingen voor de Vereniging, met mandaat van het Bestuur
 • Het rapporteren van de financiële administratie aan de Kascommissie van de Vereniging
 • Het incasseren van lidmaatschapsgelden van de leden
 • Het begeleiden en beheren van de financiën van de commissies en evenementen
 • Het jaarlijks maken van een duidelijk financieel overzicht en begroting voor de kascontrolecommissie
 • Het jaarlijks opstellen van een begroting ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering en een financieel jaarverslag
 • Het verstrekken van kopij aan de Webmaster en Redacteur Il Trotto voor publicatie
 • Het aanleveren van dossiers aan de Secretaris ten behoeve van de archivering zoals beschreven in de statuten van de Verening

 Wat moet je kunnen?

 • Nauwkeurig en concentieus zijn
 • Grenzen durven stellen
 • Met geld om kunnen gaan
 • Overzicht kunnen bewaren
 • Goed kunnen communiceren en beleid en uitvoering kunnen uitleggen
 • Kennis van Excel is wenselijk

Reageren of meer informatie nodig?

Ben je nu al enthousiast, neem dan contact op met Tamara van den Dam, secretaris van onze vereniging via e-mail secretaris@braccoitaliano.nl.

De vereniging is op zoek naar een enthousiaste Redacteur voor ons clubblad “ IL TROTTO “

Wat ga je doen

 • Het vier maal per jaar samenstellen van het clubblad op basis van aangeleverde kopij
 • Het redigeren van teksten en beeldmateriaal
 • het schrijven van wervende stukjes
 • Zelfstandig initiatieven ondernemen voor de verkrijging van een gevarieerd aanbod van artikelen
 • Digitale kopij van de opmaak, voor levering aan de drukker, aan Bestuur leveren
 • Het aanleveren van de bestanden aan de drukker
 • Het aanleveren van de verzendinformatie aan de drukker
 • Het delen van informatie/kopij, zoals aankondiging verschijningsdatum Il Trotto, met de webmaster indien plaatsing op de website en Facebook-pagina is gewenst

 Wat moet je kunnen?

 • Het leuk vinden om in teamverband te werken
 • Het zelfstandig en actief op zoek gaan naar onderwerpen en fotomateriaal
 • Kennis hebben, of je eigen willen maken van het opmaakprogramma Publisher

Reageren of meer informatie nodig?

Wil je meer informatie over de functie, neem dan via e-mail contact op met Erna Meijer

Ben je nu al enthousiast, neem dan contact op met Tamara van den Dam, secretaris van onze vereniging via e-mail secretaris@braccoitaliano.nl.

Deel op sociale media: