Inschrijfformulier KCM 2020

Met onderstaand formulier kunt u uw hond inschrijven voor de BIC Kampioensclubmatch zaterdag 16 mei 2020.
U moet per hond een inschrijfformulier invullen.

Locatie: Italië Evenement, Kasteel De Haar, Kasteelweg 1, Haarzuilens

Aanvang keuring 12.00 uur.

De inschrijving sluit op zondag 26 april 2020 om 20.00 uur.

Keurmeester: Gerda Halff - van Boven
Schrijfster: Annie Vervoort - ter Berg

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
- -
Indien de staart is gecoupeerd dient u hierover een medische verklaring mee te nemen.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldig e-mailadres
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Inschrijfgeld:
1e hond: € 30,00
2e hond: € 25,00
puppyklasse: € 7,50
jongste puppyklasse: € 7,50
Voor inschrijving in klasse 8 moet een kopie van het diploma titel Kampioen van de Raad van Beheer worden toegevoegd. Bij ontbreken van deze verklaring wordt de hond in de openklas ingeschreven.
Voor inschrijving in klasse 7 moet een verklaring van de Raad van Beheer of, indien de exposant niet in Nederland woonachtig is, van de in het betreffende land geldende organisatie, worden toegevoegd, waaruit blijkt dat de hond voor de gebruikshonden klasse mag worden ingeschreven. Bij ontbreken van deze verklaring wordt de hond in de openklas ingeschreven.

Iedere exposant ontvangt 1 gratis entreekaart per ingeschreven hond. Wilt u een extra entreekaart bestellen, geef dit onderstaand aan. De prijs van een entreekaart is € 10,00.
U moet het bedrag voor de entreekaarten samen met het inschrijfgeld overmaken.

Ongeldige invoer

Met de entreekaart heeft u op zaterdag 16 mei 2020 van 10.00-18.00 uur toegang tot het gehele Italië Evenement. U ontvangt de kaart(en) in de week voor de KCM. Er zijn natuurlijk ook kaarten te koop bij de kassa van het Italië Evenement.

Door inzending van deze inschrijving verklaart de eigenaar / exposant dat:

  • door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement;
  • deelname volledig voor eigen risico is;
  • de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover hem/haar bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij/zij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen;
  • de door hem/haar ingeschreven hond in Nederland is geboren en na 31 augustus 2001 niet aan de staart gecoupeerd is of dat de door hem/haar ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in het buitenland is geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel dat hij of zij ten aanzien van deze hond beschikt over een “medische verklaring geamputeerde staart of staartloze pup”. De “medische verklaring geamputeerde staart of geboorte staartloze pup” is een in de Nederlandse of Engelse taal opgestelde en ondertekende verklaring, opgenomen in het Europese Dierenpaspoort, van een in Nederland praktiserende dierenarts met vermelding van zijn praktijkgegevens, waarin behalve het identificatienummer van de desbetreffende hond zijn opgenomen, de datum van het couperen van de staart en de medische noodzaak daartoe of de datum van de geboorte van de staartloze pup;
  • de door hem/haar ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels ( reguliere ) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.
Deel op sociale media: